Kodu suvel korda!

Bigbank aitab remontida Sinu kodu või teha korda aia. Sina vali välja, millist ruumi uuendada soovid ja osale loosis. Kõigi osalejate vahel loositakse välja 5 000 € kodu uuendamiseks. Kampaania kestab kuni 24.07.2018.

Valitud! Lisa siia oma kontaktid,
nii osaledki loosimises!

Osale

Osaled loosimises.

Jaga seda oma Facebooki
seinal ja suurenda võiduvõimalusi,
jagamine annab topelthääle!

Jaga
Banner
Banner

"Kodu korda" kampaania tingimused

 1. Bigbank AS viib ajavahemikul 26.06.2018 - 24.07.2018 läbi kampaania "Kodu korda" (edaspidi Kampaania), mille raames loositakse kõikide Kampaania perioodil (26.06.2018 – 24.07.2018) Kampaanias osalenute vahel välja üks osaleja (edaspidi Võitja).
 2. Kampaania auhinnaks (edaspidid Auhind) on 5000 eurot (sisaldab kõiki makse).
 3. Kampaania korraldaja Bigbank AS kontaktandmed: info@bigbank.ee, telefon 731 1333, asukoht Tartu mnt 18, Tallinn.
 4. Kampaanias ei saa osaleda Bigbank AS ja ning nende tütarettevõtjate töötajad ja nende perekonnaliikmed. Samuti peab Kampaanias osaleja olema vähemalt 18-aastane.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb valida kampaanialehel, et millist ruumi väljatoodud näidisfotode seast sooviks osaleja remontida, seejärel sisestada kampaanialehele enda kontaktandmed ning nõustuda kampaania tingimustega. Selle tulemusena saab osaleja ühe hääle, millega osaleb Auhinna loosimises.
 6. Kampaania tingimustega nõustumisega annab osaleja nõusoleku Bigbank AS-ile enda poolt sisestatud isikuandmete töötlemiseks.
 7. Võiduvõimaluse suurendamiseks on osalejal võimalik enda poolt välja valitud näidisfotot jagada oma Facebooki seinal, mille tulemusena saab osaleja ühe lisahääle (kokku kaks häält maksimaalselt) loosimises osalemiseks.
 8. Auhinna loosimine toimub 26.07.2018. Loosimisel osalevad kõik Kampaanias osalenud, kes vastavad punktis 4, 5 ja 6 esitatud nõuetele. Auhinna võitja loosimise viib läbi Bigbank AS.
 9. Auhinna väljamaksmiseks esitab Bigbank AS Kampaania Võitjale 5 tööpäeva jooksul pärast Võitja võidust teavitamist lepingu, millega Bigbank AS kohustub 5 tööpäeva jooksul, alates Võitjalt poolte poolt allkirjastatud lepingu saamist, tasuma Võitja arveldusarvele Auhinna 5000 eurot.
 10. Võitja on kohustatud allkirjastama punktis 9 nimetatud Bigbanki AS poolt edastatud lepingu 5 tööpäeva jooksul alates selle kätte saamisest.
 11. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud Auhinda ei asendata Kampaanias osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
 12. Võitja nimi avaldatakse Bigbank AS-i Facebooki lehel ja Võitjaga võetakse ühendust e-maili või telefoni teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist. Kui Kampaania võitjaga ei õnnestu korraldajast olenematutel põhjustel 14 päeva jooksul ühendust saada, on korraldajal õigus jätta Auhind välja andmata.
 13. Lisainformatsioon Kampaania kohta Bigbank AS-i infotelefonil 731 1333 või e-maili aadressil info@bigbank.ee).
 14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada hiljemalt 30.09.2018 e-posti aadressil info@bigbank.ee. Korraldaja vastab pretensioonile viie tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamisest e-posti teel. Samuti on pretensioonide puhul õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, 10117 Tallinn), info@tarbijakaitseamet.ee).

Kampaania on lõppenud.

Täname kõiki osalejaid. Kampaania peaauhinna võitja on Gerda Rosenbladt, palju õnne!